voettekst: iorem ipsum dolor sit amet Copyright © 2010 het Wenden Alle rechten voorbehouden. webdesign hisart Therapeutic Touch Therapeutic Touch is een bewust gestuurd proces van energie-uitwisseling met de intentie te willen helen, waarbij de handen als instrument gebruikt worden. TT is geen zelfstandige therapie, maar een aanvullende behandelwijze. De methode is ontwikkeld door Dora Kunz en Dolores Krieger, hoogleraar verpleegkunde aan de universiteit van New York. Ieder mens heeft om zich heen een (onzichtbaar) energieveld, waar storingen in kunnen optreden. Met eenvoudige specifieke handbewegingen is het energieveld weer in evenwicht te brengen. De handen tasten op enige afstand van het lichaam het energieveld af. Vervolgens wordt met strijkende bewegingen het energieveld geharmoniseerd en energie zonodig toegevoegd. Met toestemming worden rug en onderbenen aangeraakt. Tijdens de behandeling kan gerust gepraat worden over wat men ervaart. Voor de behandeling hoeft men zich niet te ontkleden. Door onderzoek aangetoonde resultaten laten zien dat TT effecten heeft op het zelfgenezend vermogen van de mens. TT versterkt ons afweersysteem. We gaan ons vitaler voelen. De volgende effecten kunnen optreden: * Ontspannende werking, van belang  bij de Esotherapie * Pijn vermindering en veranderde pijnbeleving * Angstvermindering * Slaap-bevorderende werking * Wondgenezing wordt bevorderd * Jeuk verminderd Tijdens of na de behandeling kunnen uiteenlopende reacties waargenomen worden. Warmte of koude , tintelingen, loomheid of juist vitaliteit. Ook kan men zelf helemaal niets ervaren. Prijzen €       5,-- Duur van de sessie ½ uur