voettekst: iorem ipsum dolor sit amet Copyright © 2010 het Wenden Alle rechten voorbehouden. webdesign hisart POWA Leren om stervenden bij te staan en vertrouwd te raken met onze eigen dood In onze maatschappij leren wij hoe we het beste voor ons eigen welzijn kunnen zorgen tijdens ons leven. Op die gedachte stoelen al onze zorgsystemen. De westerse zorgsystemen zijn erop gebaseerd dat de zorgmogelijkheden zich alleen afspelen in het rijk van de levenden. Ons zorgsysteem voorziet niet in de mogelijkheid om deze zorg voort te zetten tijdens de reis in het ongeziene. Dat heeft tot gevolg dat wij alleen komen te staan, als het einde van ons leven zich aankondigt. De wereld is echter aan het veranderen en ons zorgsysteem en de medische wetenschap zijn inmiddels enorm ver ontwikkeld. Juist daardoor zijn de antwoorden waaraan wij gewend zijn binnen de algemene vormen van religie niet meer afdoende. De behoefte is ontstaan om ook buiten het gemeengoed van de westerse cultuur naar antwoorden te zoeken. Kennis van het proces In het boeddhisme van de Noordelijke school – dat in Tibet bewaard is gebleven en dat wij als het Tibetaans boeddhisme kennen – is de kennis van de dood en van wat er gebeurt en wordt ervaren tijdens het stervensproces, bewaard gebleven. Deze traditie kent beproefde methoden om stervenden te begeleiden en om hen op een goede manier ‘naar de andere kant te leiden’. Niet alleen in vroegere tijden, maar ook nu nog worden externe tekenen van een goede overtocht waargenomen. Lama Thubten Wangmo is hier zelf vele malen getuige van geweest. De cursus Lama Thubten Wangmo heeft het verzoek gekregen om de werkwijze van POWA uiteen te zetten. Zij beheerst meerdere verschillende methoden en kan daardoor veel van deze wetenschap toegankelijk maken voor anderen. Vanuit dit verzoek is een tweejarige cursus ontstaan die uit een inleiding en drie delen is opgebouwd. Inleiding Tijdens het inleidende deel van de cursus krijgt u al direct praktische informatie aangereikt die u als begeleider tijdens het overlijdensproces kunt toepassen. U kunt daarbij denken aan hoe u uzelf steun geeft in uw rol als begeleider, waarbij het vooral draait om de kracht om met liefde en kalmte te handelen. Maar we bekijken ook hoe deze ondersteunende kracht werkt bij het eventuele contact met de nabestaanden. Daarnaast komt onder meer aan de orde welke eerste handelingen u verricht als de adem stopt. Deel één In dit deel leert u hoe u het overlijdensproces vanaf de buitenkant kunt waarnemen en wat de persoon ervaart die door het overlijdensproces heen gaat. We bekijken hoe dit proces verloopt bij ouderdom of bij ziekte, maar we behandelen eveneens de ervaringen tijdens een onverwachte dood. Deel twee Het tweede deel van de cursus bestaat uit open en toegankelijke vormen van meditatie die voor de verschillende religies inpasbaar zijn. De meditaties kunnen worden uitgevoerd tijdens het waken bij de stervende om de geest van deze persoon te helpen om tot een goede beleving van zijn of haar dood te komen. Deel drie Het laatste deel bestaat uit de POWA-methode om de geest van de stervende naar een goede bestemming te brengen. Deze beoefening stelt ons in staat om zelf eveneens die overgang te maken tijdens onze eigen dood, ook als wij een plotselinge dood sterven. Traditioneel wordt een lama verzocht deze POWA te verrichten voor hen die overlijden. Daarbij worden vaak tekenen van succes waargenomen. West ontmoet Oost In de palliatieve zorg – ook in de privésector – ontstaat steeds meer behoefte aan een dergelijke vorm van zorg in de overgangsfase. Stervensbegeleiding is dus nog zeer jong en in ontwikkeling, maar zeker in opkomst. Diverse instellingen richten zich nu op stervensbegeleiding, waarbij kennis vanuit het boeddhisme wordt gebruikt en geïntegreerd. Het is namelijk heel goed mogelijk om onze westerse kennis samen te laten gaan met deze boeddhistische kennis die door de eeuwen heen beproefd en gebruikt is. De lessen worden verzorgd door Lama Thubten Wangmo. Geboren in Rotterdam in 1954. Met een technisch wetenschappelijke achtergrond heeft ze ruim 30 jaar de Boeddhistische leer bestudeerd en de verschillende tradities daarbinnen. Zij is bij de Tibetaanse traditie van de ‘Gelugpa’ school (geelkappen) gebleven en door Kyabje Song Rinpoche in 1981 in de kloosterorde ingewijd. Lama ThubtenWangmo heeft onder erudiete lama’s mogen studeren, waaronder Z.H. de Dalai Lama, de Tsensap Serkong Rinpoche, Kyabje Song Rinpoche, Lama Yeshe, Ganchen Rinpoche en vele hooggeleerde Geshe’s. Uniek is dat zij moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten kan uitleggen in de Nederlandse taal. Meer informatie inschrijvingh en betaling is te vinden op: www.padmaoselling.com I